Aktualności

Uchwała nr 1/01/2024 Zarządu Klastra Technologicznego INFOTECH


Post 31-10-2024
31 STY

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego naboru wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Wzmocnienie potencjału i podnoszenie jakości usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji, Zarząd Klastra Technologicznego INFOTECH podjął uchwałę o złożeniu wniosku w ww. konkursie.

Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego niezbędnego dla realizacji projektu, Zarząd Klastra podjął także uchwałę o wystąpieniu do członków Klastra z zapytaniem o wyrażenie woli współpracy w planowanym przedsięwzięciu oraz związanym z tym zaangażowaniem finansowym.

Szczegóły zostały przedstawione w udostępnionym dokumencie.