Aktualności

ANATOMIA RODO – przedstawiamy prelegentów, współorganizatorów i patronów


Post 28-02-2018
28 LUT

Zainteresowanie konferencją wzrasta z dnia na dzień – za co serdecznie dziękujemy! Przedstawiamy osoby, bez których całe przedsięwzięcie nie miałoby szans się udać: prelegentów, współorganizatorów, partnerów i patronów merytorycznych i medialnych!

Konferencja to wkład Klastra Technologicznego INFOTECH w rozwój kompetencji i wiedzy mieszkańców Białegostoku i Podlaskiego. To jedna z głównych misji Klastra. Bardzo ważne jest uświadamianie potencjału, ale i zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój technologiczny bez ustawicznego rozwoju nowoczesnych umiejętności.

Wkład ten jednak nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu instytucji, przedsiębiorstw oraz mediów, których chcielibyśmy wymienić poniżej:

Organizator konferencji:
Klaster Technologiczny INFOTECH

Współorganizatorzy:
Marszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Partnerzy merytoryczni:
Uniwersytet w Białymstoku
Politechnika Białostocka
Uniwersytet medyczny

Partnerzy:
Intratel Sp. z o.o. / Dell
Infinity Group Sp. z o.o.
Chronimydane.pl
Transmitujemy.pl
SesjaNaZywo.pl
COMP S.A.
BTC Sp. z o.o.
Niebezpiecznik.pl

Patroni medialni:
Bialystokonline.pl
Radio Białystok
Gazeta Wyborcza
Kurier Poranny
Przedsiębiorcze Podlasie
Bia24

NASI PRELEGENCI:

CHRONIMYDANE.PL
Kilka uwag wprowadzających do RODO z perspektywy prawnej
Dr hab. Elżbieta Kużelewska
Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Przewodnicząca Centre for Direct Democracy Studies. Autorka licznych prac monograficznych oraz artykułów naukowych na temat prawa europejskiego. Realizuje ekspertyzy i zadania implementacyjne w zakresie prawnych procedur pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.

DEPARTAMENT INSPEKCJI GIODO
Praktyczne zagadnienia RODO
Mgr, r. pr. Bogusława Pilc
Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację prokuratorską. Pracowała w sądzie w charakterze kuratora zawodowego, a także organizowała i prowadziła Wydział Ksiąg Wieczystych. Specjalizuje się w problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (…). Prelegentka prowadząca szkolenia m.in. sędziów, pracowników sądów, a także Krajowej Rady Sądownictwa, prokuratorów, pracowników prokuratur, w tym prokuratorów Prokuratury Krajowej, komorników, radców prawnych, adwokatów, pracowników Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izby Kontroli, samorządów, urzędów wojewódzkich, posłów, senatorów, europosłów, ambasadorów, konsulów, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Pożarnej i wielu innych podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz autorka wielu opracowań i artykułów związanych z ochroną danych osobowych.

INTRATEL/DELL
Jak bezpiecznie przechowywać dane?
Dr inż. Krzysztof Bielawski
Absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku Informatyka, oraz Ecole Superieure Du Commerce Exterieur, Paris, South Bank University, London, studiów Diploma in Business Administration. Od 1997 pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. W 2002 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej. W trakcie pracy na uczelni podejmował również dodatkowe prace z zakresu rozwiązań architektury systemów IT, zarządzania projektami oraz często pełnił funkcje konsultanta technicznego w procesie przygotowywania postępowań przetargowych. Obecnie poza zajmowanym stanowiskiem adiunkta na Wydziale Informatyki, pełni również funkcje Dyrektora Działu Technicznego i Nowych Technologii w firmie Intratel Sp. z o.o. Przed objęciem tej funkcji pełnił w latach 2010-2011 funkcję Zastępy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, gdzie m.in. odpowiadał za projekt sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej oraz za przygotowanie drugiej części projektu e-administracji samorządowej. Od lat zajmuje się tematyką wirtualizacji i usług ICT świadczonych w modelu chmury obliczeniowej. Obecnie prowadzi projekt „ Prace badawcze i rozwojowe w zakresie świadczenia usług cloud computing” na rzecz firmy Intratel. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania modelu chmury obliczeniowej do świadczenia usług ICT oraz specyfiki zarządzania i wdrażania takich usług.

NIEBEZPIECZNIK.PL
Prywatność nie istnieje, czyli jak kraść, sprzedawać i chronić dane osobowe
Mateusz Biliński
Fascynat technologii mobilnych od czasów Zaurusa SL-5500. Współtworzył oprogramowanie stacji bazowych LTE w firmach Motorola i Nokia Siemens Networks. Doświadczenie dydaktyczne zdobywał między innymi na AGH i międzynarodowych konferencjach. Obecnie Mobility Manager w Lizard Mobile, gdzie pomaga klientom w skutecznym wykorzystywaniu technologii mobilnych w ich biznesie. Jeden z pierwszych posiadaczy certyfikatu CompTIA Mobile App Security+ (edycja iOS).

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym - studia podyplomowe na WEiZ UwB
Prof. dr hab. Teresa Mróz
Pani Prof. dr hab. Teresa Mróz otrzymała tytuł profesora w 2013 roku. Jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Opublikowała wiele prac naukowych w tym monografie, podręczniki, artykuły z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Należy wymienić przede wszystkim współautorstwo w prestiżowym dziele jakim jest Systemu Prawa Prywatnego, tom 9, Umowy nienazwane. Do dorobku naukowo dydaktycznego trzeba też zaliczyć redakcje i współautorstwo podręczników akademickich z zakresu prawa gospodarczego i prawa zobowiązań. Pani Profesor była recenzentem prac w wielu ośrodkach naukowych ponad dwudziestu przewodów doktorskich. Sama wypromowała dziesięciu doktorów, a kolejne cztery osoby mają poważnie zaawansowane dysertacje doktorskie. Pani Profesor przewodniczyła lub była recenzentem w wielu postępowaniach habilitacyjnych, a także w postępowaniach o tytuł profesora. Ponadto współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. Warto też wspomnieć o aktywnym uczestnictwie w wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Ponadto pełniła funkcję redaktora naukowego w punktowanym czasopiśmie „Białostockie Studia Prawnicze”. Należy też wspomnieć o licznych inicjatywach na rzecz pogłębiania wiedzy praktycznej studentów, jak np. Centrum Praktyk Sądowych. Była też opiekunem studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego. Na terenie Białegostoku jest aktywnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan. Prowadzi wykłady i seminaria z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz zobowiązań. Pani Prof. dr hab. Teresa Mróz z zaangażowaniem pełni także innego rodzaju funkcje w organizacjach wydziałowych i uczelnianych.

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Rola edukacji w kontekście nowych technologii i nowych zagrożeń - studia podyplomowe na PB
Dr inż. Paweł Tadejko
Doświadczenie praktyczne zdobył w firmie Sygnity (dawniej ComputreLand). Na początku w zakresie analizy i projektowania dużych systemów ICT, tworzonych jako dedykowane rozwiązania pod konkretne zamówienie klientów administracji centralnej i samorządowej, później jako architekt. Prowadzi zajęcia związane z projektowaniem i implementacją aplikacji internetowych – w tym w szczególności RIA. Specjalizuje się w tematyce projektowania architektury i integracji rozwiązań informatycznych – zarówno oprogramowania, jak i infrastruktury. Prawie od początku swojej przygody z Sygnity, uczestniczył w pracach wydzielonego zespołu zajmującego się tematami systemów dedykowanych, na początku: bezpieczeństwa, ratownictwa i systemów SWD (wsparcia podejmowania decyzji i dowodzenia). Obecnie zajmuje stanowisko Architekta Systemów IT w Sygnity. Do jego zadań należy analiza wymagań biznesowych i projektowanie rozwiązań ICT, najczęściej z wykorzystaniem paradygmatu SOA oraz zgodnych z założeniami architektury korporacyjnej i ram TOGAF. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej; obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk technicznych, specjalność Informatyka.

CHRONIMYDANE.PL
Analiza procesów biznesowych w świetle ochrony danych osobowych
Tomasz Naskręt
Menadżer z doświadczeniem zdobytym w dużych spółkach i korporacjach. Analityk biznesowy, posiadający praktyczną umiejętność projektowania i analizowania procesów biznesowych oraz tworzenia procedur. Prowadził i koordynował wielopłaszczyznowe projekty realizowane w obszarach zakupów, sprzedaży, logistyki i IT. Zajmuje się optymalizacją procesów w aspekcie ochrony danych osobowych.

BTC SP. Z O.O.
Spełnienie wymogów RODO a korzyści biznesowe – jak wykorzystać czas po 25 maja 2018.
Maciej Kaczyński
Konsultant, wykładowca, trener, praktyk biznesowy. Specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą IT, zarządzaniu oprogramowaniem, zarządzaniu bezpieczeństwem IT. Projektant zaawansowanych aplikacji/usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki, autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania infrastrukturą i systemów zapobiegających wyciekom danych DLP. Członek Komitetu Technicznego KT 171 (ds. Oprogramowania i Sieci Komputerowych) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Realizował wdrożenia systemów zarządzania infrastrukturą IT w podmiotach posiadających od pow. 4k komputerów. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin. Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesna Firma S.A., Maruta Wachta sp.j., Akademią BTC. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych współpracując z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Krakowską Akademią im. A.F. Modrzewskiego, Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej. Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].

COMP S.A.
Narzędzie Treatnet
Piotr Szczepanek
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Jest długoletnim pracownikiem firmy COMP S.A. mający doświadczenie na stanowisku programisty, inżyniera systemowego i instruktora/wykładowcy. Obecnie pełni funkcję dyrektora Pionu Sieci i Systemów Bezpieczeństwa. Jest autorem artykułów prasowych nt. bezpieczeństwa i sieci oraz prelegentem wielu konferencji branżowych. Zespół którym kieruje był odpowiedzialny za duże projekty budowy sieci operatorskich (Sieć Pioneer IP/MPLS, SSPW Podlaska, Łódzka sieć Teleinformatyczna, sieci miejskie Łódź, Koszalin, Olsztyn) oraz projekty bezpieczeństwa sieciowego dla firm i operatorów (m.in. projekt Treatnet/Cybertarcza Orange Polska).Więcej aktualności