Aktualności

Studenci PB zwycięzcami pierwszego Białostockiego Hackatonu Miejskiego


Post 19-20-2018
19 PAŹ

W miniony piątek w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym rozpoczął się trwający 24 h pierwszy miejski hackaton, którego jednym z głównych organizatorów był Klaster InfoTech. Do konkursu zgłosiły się 4 zespoły, w sumie 17 uczestników. Ich zadaniem było zaprojektowanie i prezentacja autorskiego rozwiązania IT.

Główną domeną hackathonu była gospodarka odpadami w Białymstoku. Organizatorzy we współpracy z Urzędem udostępnili uczestnikomwiele złożonych danych, dotyczących między innymi transportu czy masy odpadów, dając szansę na rozwiązanie autentycznego problemu w tym zakresie. Uczestnicy konkursu mogli konsultować się też z ekspertem domenowym z Urzędu Miejskiego, który udzielał dodatkowych informacji i wskazywał na konkretne problemy w codziennej pracy nad zarządzaniem, segregacją czy odbiorem odpadów w naszym mieście. W czasie trwającego ponad dobę hackatonu uczestnicy nie tylko zaproponowali autorskie rozwiązania IT, ale też wyodrębnili na podstawie danych nowe problemy, zwrócili m.in. uwagę na fakt, że średnio nawet do 10% odpadów trafia do niewłaściwych śmieciarek, mieszając się z odpadami posegregowanymi, czy to, że trasy śmieciarek nie są optymalne.

Każdy z zespołów miał 15 minut na prezentację swoich projektów. Efekty 24-godzinnej pracy zespołów oceniało jury w składzie:

  • Adam Kamiński, koordynator InfoTech Klaster Technologiczny
  • Piotr Tynecki, organizator PyStok
  • Jarosław Antychowcz, CEO Infinity Group
  • Karol Przybyszewski, CTO InceptonSp.z o.o.
  • Bartosz Bakunowicz, Wicedyrektor Departamentu Informatyki, Urząd Miejski w Białymstoku Wschodzący Białystok
  • Andrzej Parafiniuk, Prezes Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

„Anomalie”, na które zwrócili uwagę zwycięzcy hackatonu,wiązały się z niewłaściwym wykonywaniem zleconych usług,generujących straty finansowe dla miasta oraz nieergonomicznym podziale miasta na sektory odbioru odpadów. Studenci informatyki zaprojektowali aplikację „Optima”, wspomagającą zarządzanie śmieciarkami, służącą do optymalizacji i kontroli przejazdów śmieciarek. Aplikacja umożliwiałaby podgląd wszystkich danych związanych z pracą śmieciarki, takich jak trasa przejazdu, czy punkty załadunku, dając możliwość wczesnego reagowania na nieprawidłowości. Dodatkowo na przykładzie określonego obszaru, zaproponowali nowy podział miasta na bardziej optymalne sektory odbioru odpadów. Zwycięski zespół opracował projekt pod wodzą Neli Brzozowskiej w składzie: Kacper Świsłocki, Marcin Tyborowski, Kamil Łętowski i Maksymilian Zyskowski. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych programistycznych sukcesów!

Prezentacje projektów poszczególnych zespołów można obejrzeć tu:

https://bit.ly/2yPDMIk

Więcej aktualności