Aktualności

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „PROJEKTO­WANIE UNIWER­SALNE JAKO NIEZBĘDNY PROCES W EDUKACJI WŁĄCZA­JĄCEJ”


Post 28-09-2023
28 SEP

ZAPRASZAMY do udziału w konferencji pt.:
„PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE JAKO NIEZBĘDNY PROCES W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ”, która rozpocznie się w dniu
28 września 2023 r. o godz.9:00

MIEJSCE KONFERENCJI:
KAMPUS UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU,
AULA 2003 W BUDYNKU WYDZIAŁU BIOLOGII,
UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO 1J,
15-245 BIAŁYSTOK

Konferencja poświęcona będzie tematowi "Projektowania Uniwersalnego w Kontekście Edukacji Włączającej", w ramach realizacji projektu pod tytułem "Szkolenia i Doradztwo dla Kadry Edukacji Włączającej z Województwa Podlaskiego".

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY (DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)
Konferencja kierowana jest do uczestników projektu 2.10: Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego tj. nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 września 2023 r.
e-mail: amicus.bia@gmail.com | tel./fax. +48 (85) 653 77 53

RYSZARD CHODYNIECKI
DYREKTOR CEN

PIOTR SOBOLEWSKI
PREZES TOWARZYSTWA AMICUS

dostepnosc.infotech.org.pl/

Więcej aktualności