Aktualności

W smart city najważniejszy jest człowiek.
Relacja z konferencji Smart City Summit 2019 - Miasta szczęśliwe


Post 08-10-2019
08 PAŹ

Ilu uczestników, tyle definicji „miasta smart”. Ogromną wartością trwającej 3-4 października konferencji "Smart City Summit 2019 - Miasta szczęśliwe", było wielowymiarowe spojrzenie na ideę smart city. Niezależnie od opinii i doświadczeń uczestników, pojawił się mianownik, który łączył całą debatę – człowiek. Bo smart city to przede wszystkim miasto ludzi szczęśliwych.

II. edycja konferencji dobiegła końca. Organizowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Klaster InfoTech oraz Fundację Resursa Podlaska spotkanie stanowiło platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii naukowców, praktyków, samorządowców, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych. Konferencja ogniskowała się wokół poszukiwań odpowiedzi na pytanie jak możemy zmienić nasze życie na lepsze. Wśród prelegentów pojawili się specjaliści z Gdańska, Łodzi, Szczecina, Lublina. Wystąpienia koncentrowały się wokół pięciu obszarów: człowiek, technologia i środowisko, przestrzeń, współrządzenie, strategia. Każdą sesję podsumowywał panel dyskusyjny.

Wydarzenie zainaugurowali młodzi ludzie, którzy zamanifestowali swoją wizję miasta - zielonego, bezpiecznego, tolerancyjnego. Miasta jako przestrzeni do aktywności, odpoczynku, nauki, ale i wyrażania swoich poglądów.


Czy smart city to naturalna droga rozwoju miast?

W pierwszej sesji pod hasłem #człowiek wziął udział m.in. Prezydent Miasta Białegostoku - Tadeusz Truskolaski, który podkreślił, że „należy się wsłuchiwać w głos mieszkańców”. Zwrócił także uwagę, że miasto smart powinno reagować na potrzeby i oczekiwania, a te w ostatnich latach bardzo się zmieniły. Mieszkańcy nie oczekują już dużych inwestycji infrastrukturalnych, a projektów poprawiających komfort życia w ich najbliższej okolicy.

Prelegenci zaprezentowali kwestie związane z funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni smart city, rozwiązania wprowadzane w urzędach, a także przykłady transformacji cyfrowej.

W trakcie wystąpień pojawiło się wiele wątpliwości i pytań, także o kwestie etyczne. Dr Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki) zastanawiała się czy smart city to wyłącznie produkt i czy technologia daje nam szczęście. Może powinniśmy zastanowić się nad rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Przykładem takich przedsięwzięć w starzejącym się społeczeństwie może być choćby budowanie wind w starych budynkach.

Wątek oczekiwań społecznych pojawiał się również w trakcie innych wystąpień. Dr inż. Aleksander Orłowski (Politechnika Gdańska, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej) stwierdził, że „smart city to proces, a nie stan skończony”. To wymaga odpowiedniego przygotowania i traktowania technologii jako narzędzia do spełnienia potrzeb mieszkańców.


Jakość życia. ale co to właściwie znaczy?

Kolejną sesję zatytułowano #technologia i #środowisko i otworzyła ją analiza jakości życia w wybranych polskich miastach. Przedmiotem rozmów były startupy polepszające życie, a także wpływ, jaki mają na nas nowe źródła danych.

Podczas dyskusji, którą moderował Jarosław Antychowicz, Prezes Zarządu Infinity Group, rozważano czynniki, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców. Czy bankowość, e-mobilność, czy technologia 5G mogą podnieść komfort naszego życia? Jak zauważyła dr Dorota Wyszkowka (Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Urząd Statystyczny w Białymstoku) jakość życia i szczęście nie są tożsame. Kluczowe jest, by miasto tworzyło optymalne warunki do realizacji przedsięwzięć, które rozwiązują problemy mieszkańców.


Zielone. Funkcjonalne. Interaktywne

Sesję #przestrzeń poświęcono zielonej infrastrukturze, nowym trendom w zakresie nieruchomości, a także korzyściom, jakie dają mieszkańcom interaktywne rozwiązania w przestrzeni.

Jak podkreślali prelegenci ważna jest elastyczność w stosunku do zmian pojawiających się w społeczeństwie, i nie chodzi tylko o zmiany demograficzne, klimatyczne, ale m.in. o styl życia. Obok synergii natury i technologii istotna jest funkcjonalność wszelkich rozwiązań. Jak zaznaczył w dyskusji panelowej zastępca prezydenta Białegostoku - Adam Musiuk, w pogoni za smart city zapominamy o człowieku, ważna jest komunikacja, to ona buduje szczęśliwe miasta.


Nowa generacja miasta

Zwieńczeniem były sesje ostatniego dnia konferencji: #współrządzenie i #strategia. Podkreślano proobywatelski charakter działań, które zakładają udział mieszkańców w procesie współzarządzania miastem. Poza istotną kwestią komunikacji, sygnalizowano wagę transparentności urzędów, wykorzystywania open source’owych technologii, a także narzędzi do oceny efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pewnym podsumowaniem konferencji stała się wizja miasta nowej generacji – „smart city 3.0”, którego podstawą jest partycypacja mieszkańców w współrządzeniu, elastyczność w podejściu do potrzeb mieszkańców i dostępność informacji. Jak wskazywali uczestnicy, miasto nie może być inteligentne tylko poprzez technologię, to człowiek jest fundamentem. Miasta szczęśliwe, to szczęśliwi ludzie.

Organizatorzy konferencji: Infotech Klaster Technologiczny, Prezydent Miasta Białegostoku, Resursa Podlaska

Partnerzy: Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Intratel i Dell EMC, Infinity Group

Patronat honorowy: Unia Metropolii Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Patronat medialny: Portal Samorządowy, Polskie Radio Białystok, Białystok Online

Sponsorzy: BIT S.A., Lohr

Informacje: www.infotech.org.pl/smartcity

Organizatorzy Konferencji Smart City Summit 2019 - Miasta Szczęśliwe

OSOBA DO KONTAKTU Z MEDIAMI: Magdalena Grzęda-Zajkowska, Specjalista ds. Marketingu i PR, e-mail: m.grzeda-zajkowska@infinity-group.pl, tel: +48 668 675 241Więcej aktualności