Aktualności

Technik programista – nowy kierunek nauki w Białymstoku od 1 września


Post 01-04-2019
01 KWIE

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mają do wyboru nowe zawody, a wśród nich bardzo poszukiwany na rynku pracy – technik programista. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło nową klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316). Na liście zawodów znalazł się technik programista. To odpowiedź na potrzeby firm z branży IT, które poszukują programistów niekoniecznie z wykształceniem wyższym, ale doskonale przygotowanych do pracy teoretycznie i praktycznie.

Członkowie Klastra zgłosili do Ministerstwa Edukacji Narodowej szereg uwag do powstającej podstawy programowej nowego zawodu. Doceniamy wolę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji uporządkowania sytuacji i określenia kwalifikacji oraz efektów kształcenia w zawodzie technik programista. Jednocześnie jako praktycy pracujący w firmach IT, prowadzący firmy IT, kształcący przyszłych programistów chcemy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii – mówi Karol Przybyszewski – doświadczony programista i menadżer z branży IT.
Przedmiotów zawodowych będą uczyć ludzie, którzy są praktykami z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Będą więc uczyć rzeczy rynkowych, przydatnych i do pracy - i do jej znalezienia – zapowiada Paweł Tadejko.

Czekamy na rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Z informacji przesłanych nam przez MEN wynika, że powinno ukazać się ono jeszcze w marcu. Mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną uwzględnione – mówi Adam Kamiński – koordynator Klastra Infotech.

Nauczanie w tym kierunku będzie prowadzone w trzech białostockich szkołach:

  1. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku http://zse.bialystok.pl/
  2. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa http://zst.bialystok.pl/
  3. Technikum Programistyczne InfoTech www.infotech.edu.pl


Więcej aktualności