• InfoTech
 • Resursa
 • Incoming Białystok
 • Patronat
 • Incoming Białystok
 • KPZK
 • PRB
 • Portal samorządowy

3-4.10.2019

smart city summit - plan konferencji

Dzień II - 4.10.2019 r.

 • 8:00 - 9:00

  rejestracja uczestników

 • 9:00 - 11:00

  sesja I inauguracyjna #CZŁOWIEK Najpierw człowiek. Inteligentne miasto przyszłości może i powinno być miejscem, gdzie ludzie prowadzą szczęśliwe życie, a człowiek i jego potrzeby stanowią pierwszą i najważniejszą miarę projektowanych rozwiązań.

 • 11:00 - 11:30

  przerwa kawowa

 • 11:30 - 13:30

  sesja II #TECHNOLOGIA #ŚRODOWISKO O rozwiązaniach technologicznych, które zbliżają nas do urzeczywistnienia idei inteligentnego miasta oraz pomagają dbać o równowagę ekologiczną i zachowanie cennych zasobów naturalnych.

 • 13:30 - 14:30

  lunch

 • 14:30 - 16:30

  sesja III #PRZESTRZEŃ Symbioza technologii i natury, przestrzeni zurbanizowanej i terenów zielonych. Jak mądrze, odpowiedzialnie i w zrównoważony sposób planować oraz zagospodarowywać krajobraz inteligentnego miasta.

 • 19:00

  uroczysta kolacja

Dzień I - 3.10.2019 r.

 • 9:00 - 11:00

  sesja IV #WSPÓŁRZĄDZENIE Miasto mieszkańców i dla mieszkańców. Smart City jako przestrzeń, w której mieszkańcy mają wiele do powiedzenia, podejmują istotne decyzje i biorą udział w kształtowaniu miejskiej rzeczywistości.

 • 11:00 - 11:30

  przerwa kawowa

 • 11:30 - 13:30

  sesja V #STRATEGIA Smart City z myślą o przyszłych pokoleniach. Jakie perspektywy mają przed sobą inteligentne miasta i ich mieszkańcy? Jak możemy przygotować się na nadchodzące zmiany?

 • 13:30 - 14:30

  lunch, networking