O nas

Klaster Infotech

Misja

Reprezentujemy branżę ICT regionu podlaskiego, złożoną z przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowo-badawczych oraz organizacji otoczenia biznesu. Wzmacniamy pozycję branży i tworzymy warunki do jej dynamicznego wzrostu w oparciu o wiedzę, współpracę i najnowsze technologie. Dysponujemy ważnym opiniotwórczym głosem w dyskusji nad przyszłością oraz kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej.

Cele

Łączymy lokalne władze, jednostki naukowo-badawcze i przedstawicieli biznesu w celu popularyzacji i rozwoju inicjatyw opartych na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych. Wzmacniamy pozycję branży i tworzymy warunki do jej dynamicznego wzrostu w oparciu o wiedzę, współpracę i najnowsze technologie. Udowadniamy, że Polska Wschodnia jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z zewnątrz.

Wartości

Realizując cele w praktyce, kierujemy się kluczowymi wartościami:

#współpraca

#innowacyjność

#technologia

Struktura

Władze

Członkowie

Instytucje obejmujące patronat

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Logo
Uniwersytet w Białymstoku Logo