Nasze cele

Wspiernie innowacyjności
oraz likiwdacja barier na drodze
dostępu do nowej wiedzy

Zagwarantowanie dostępu do
wykwalifikowanych kadr

Wspieranie rozwoju oraz
pogłębianie współpracy między
uczestnikami klastra

Promocja klastra InfoTech
jako konkurencyjnego i
innowacyjnego centrum IT

Dlaczego warto współpracować w ramach klastra?


Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm i działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących między sobą, ale również współpracujących.
(Porter M. E. (2001) Porter o konkurencji, PWE, Warszawa).

Dlaczego warto współpracować w ramach klastra?
 o możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach;
 o ułatwiony „branding”;
 o większa sprawność działania;
 o „zatrzymywanie” kapitału i wzrost inwestycji wokół klastra;
 o tworzenie wspólnej ścieżki rozwoju inwestycyjnego;
 o pozyskiwanie zagranicznych partnerów do współpracy,
 o uczestnictwo w międzynarodowych projektach;
 o łatwiejszy dostęp do wiedzy, działalności ośrodków badawczo-rozwojowych,
    a także badań rynkowych, marketingowych, wsparcia
 

Triple Helix

Klastry są idealnym sposobem poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tzw. potrójnej helisy, a więc przedsiębiorcami, nauką i władzami publicznymi.

Aktualności

17/01/2012 Spotkanie członków klastra. Prace nad nowym projektem umowy klastra oraz projektem porozumienia członków. Omawialiśmy również budżet nowego projektu oraz potrzeby szkoleniowe członków....

4/01/2012 W dniach od 6 do 10 marca 2012 r., w Hanowerze, odbędzie się kolejna już edycja targów CeBIT. Będzie to dobra okazja do promocji polskich marek z branży ICT.  ...

Uczestnicy

Klaster Informatyczny InfoTech jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na dobrowolności i woli współpracy. Uczestnicy Klastra to firmy głównie z branży IT, konsultingowe oraz medialne. W skład Klastra wchodzą instytucje naukowe.

Inicjatywa Klastr wspierana jest między innymi przez Wojewodę Podlaskiego.

Kontakt

Facebook Twitter LinkedIn
infotech@infotech.org.pl
Tel./Fax:
(+48) 85 653 77 53

Misja

InfoTech Klaster Infomatyczny kreuje w regionie warunki rozwoju przedsiębiorstw z branży IT, uczelni oraz administracji.  Poprzez wspieranie innowacyjności, współpracy, efektywności -  stymuluje kontakty firm i instytucji oraz gwarantuje realizajcę celów klastra.